top of page

Projecten gericht op seniorenwelzijn

Heeft u tijdelijk op projectbasis extra kennis en deskundigheid nodig op het gebied van seniorenwelzijn? 

Door veranderingen van geldstromen of gewijzigd beleid wordt verwacht dat er door de organisatie wordt geanticipeerd. Wij analyseren, adviseren en geven onze visie met concrete handvatten. Geen dikke beleidsstukken, maar praktische tools welke direct door de medewerkers zijn uit te voeren en direct merkbaar voor de doelgroep. Hierin begeleiden wij zover en zolang u wilt. 

Ondernemers

Wilt u met uw bedrijf laten zien dat u weet wat er in de samenleving speelt? Het hoeft niet altijd om platte 'verkoopboodschappen' te gaan.

Met maatschappelijk bewust ondernemen kunt u daar naar uw zin, aansluitend op uw missie en visie,  vorm en inhoud aan geven. Samen komen wij daar zeker uit. 

 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een supermarktondernemer wilde graag iets specifiek voor ouderen doen.  Alle medewerkers hebben een training gekregen zodat ze mensen herkennen met dementie en weten hoe ze handelen moeten! Wij hebben er mede voor gezorgd dat deze supermarkt nu dementievriendelijk is.

  • U kunt als ondernemer bijvoorbeeld Welzijn onze Zorg pakketten afnemen, zodat u het verschil kunt maken voor mensen die even een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar dit financieel niet kunnen dragen. Welzijn onze Zorg gaat hier zeer nauwkeurig mee om. 

  • Een organisatie wilde graag een activiteit opzetten wat nieuw en aantrekkelijk is voor ouderen, maar door vrijwilligers uitgevoerd kan worden. Wij hebben door het bij elkaar brengen van verschillende organisaties, instanties en fondsen dit kunnen realiseren. Ouderen hebben een nuttige, innovatieve en vermakelijke activiteit en de vrijwilligers hebben hun ‘eigen’ welzijnsproject geadopteerd. De vaste medewerkers van deze organisatie kunnen hun tijd weer in nieuwe activiteiten steken zodat ouderen meer aanbod krijgen in welzijn. Echt win-win dus!

  • Bent u bijvoorbeeld als ondernemer actief in de bouwsector? Samen met u kunnen we vrijwel altijd iets betekenen voor senioren. Wat denkt u bijvoorbeeld voor het faciliteren van een goede zichtplaats voor senioren bij langdurige en veelal complexe bouwprojecten? Veel ouderen vinden het geweldig om iedere dag langs de zijlijn met u mee te kijken hoe de bouw vordert.

 

Dit zijn voorbeelden die het welzijn van ouderen direct concreet en relatief eenvoudig bevorderen. Ideeën en mogelijkheden zijn er genoeg! U zult ze ongetwijfeld ook hebben, samen met u kunnen we dit realiseren.  

Welzijn onze Zorg is een kleinschalige resultaatgerichte dienstverlener met beperkte overhead kosten, maar wel met focus, een frisse blik en een hart dat klopt voor seniorenwelzijn. 

Uw geld wordt daarmee niet besteed aan overbodige overheadkosten, of de zogenaamde ‘strijkstok’, maar direct toegepast op de doelgroep. 

bottom of page